Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 टेक बहादुर शाही टेक बहादुर शाही शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9758001989
2 थिर बहादुर सुनार थिर बहादुर सुनार नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848105312
thirbsunar@gmail.com
3 नवराज खनाल नवराज खनाल कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9848065269
navarajnepal57@gmail.com
4 रमेश पाैडेल रमेश पाैडेल सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9868226145
rameshpaudel000@gmail.com
5 खड्ग देव पुरी खड्ग देव पुरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9812468033
6 सितला कुमारी महताे सितला कुमारी महताे कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9848117112