Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 रमेश प्रसाद खनाल रमेश प्रसाद खनाल का.मु. शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9758001989
khanalramesh2048@gmail.com
2 दिप प्रसाद ज्ञवाली दिप प्रसाद ज्ञवाली नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848232777
gdipprasad@gmail.com
3 गिता तिमिल्सेाना गिता तिमिल्सेाना नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848742673
aaodullu.dailekh2@gmail.com
4 नवराज खनाल नवराज खनाल कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9848065269
navarajnepal57@gmail.com
5 रमेश पाैडेल रमेश पाैडेल सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9868226145
rameshpaudel000@gmail.com
6 खड्ग देव पुरी खड्ग देव पुरी कार्यालय सहयोगी 9812468033
7 सितला कुमारी महताे सितला कुमारी महताे कार्यालय सहयोगी 9848117112