Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

COVID-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।