Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

रमेश पाैडेल


रमेश पाैडेल


रमेश पाैडेल
सहायक लेखापाल

शाखा लेखा तथा प्रशासन शाखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल rameshpaudel000@gmail.com
सम्पर्क 9868226145
ठेगाना वीरेन्द्रनगर 9, सुर्खेत
बहाल मिति २०७६ बैशाख २७