Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रमेश प्रसाद खनाल


रमेश प्रसाद खनाल


रमेश प्रसाद खनाल
का.मु. शाखा अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल khanalramesh2048@gmail.com
सम्पर्क 9758001989
बहाल मिति २०७६ पुष १५