Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रमेश पाैडेल


रमेश पाैडेल


रमेश पाैडेल
सहायक लेखापाल

शाखा लेखा तथा प्रशासन शाखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल rameshpaudel000@gmail.com
सम्पर्क 9868226145
ठेगाना वीरेन्द्रनगर 9, सुर्खेत
बहाल मिति २०७६ बैशाख २७