Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

नवराज खनाल


नवराज खनाल


नवराज खनाल
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल navarajnepal57@gmail.com
सम्पर्क 9848065269
ठेगाना दुल्लु नगरपालिका 3, दैलेख
बहाल मिति २०७४ असार ७