Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नवराज खनाल


नवराज खनाल


नवराज खनाल
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल navarajnepal57@gmail.com
सम्पर्क 9848065269
ठेगाना दुल्लु नगरपालिका 3, दैलेख
बहाल मिति २०७४ असार ७