Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिप प्रसाद ज्ञवाली


दिप प्रसाद ज्ञवाली


दिप प्रसाद ज्ञवाली
पूर्व का.मु. शाखा अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद पूर्व का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल gdipprasad@gmail.com
सम्पर्क 9758001989
ठेगाना वीरेन्द्रनगर 12, सुर्खेत
कार्य अवधि २०७६ असार १५ - २०७८ असार ३