Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दुल्लु, दैलेख

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिप प्रसाद ज्ञवाली


दिप प्रसाद ज्ञवाली


दिप प्रसाद ज्ञवाली
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल gdipprasad@gmail.com
सम्पर्क 9848232777
बहाल मिति २०७६ असार १५